Laatste ontwikkelingen Corona 23-3-2020.

Beste cliënten van VersGras,

Zoals velen van jullie wellicht hebben vernomen in de persconferentie van het kabinet van vanavond, 23-03-2020, zijn de maatregelen rondom het Corona virus verder aangescherpt.

Deze aanscherping heeft nu ook gevolgen voor de paramedische beroepen, waaronder ook de fysiotherapie valt.

Concreet betekent dit het volgende:
– Wij kunnen u alleen nog op afstand behandelen en begeleiden middels beeldbellen, telefonische consulten en het faciliteren van oefenstof om uw revalidatie/behandeling zo goed mogelijk te begeleiden.
– In uitzonderlijke gevallen kunnen we u ook op de praktijk behandelen na overleg met de huisarts of specialist. Hij/zij bepaalt of dit medisch gezien noodzakelijk is. Alleen als u geen van de symptomen heeft die zijn afgegeven door het RIVM mogen wij u met inachtneming van de 1,5 meter regel begeleiden. Ook hierbij zal dus de voorkeur uitgaan naar begeleiding op afstand middels beeldbellen/telefonisch consult.
– Heeft u symptomen van het Corona virus dan kunnen wij op dit moment niet hands on behandelen (direct patiënten contact). Hiervoor moet een praktijk voldoen aan vergaande veiligheidseisen. We kunnen u wel op afstand voorzien van adviezen middels beeldbellen/telefonisch consult.

Wij betreuren het besluit, maar dragen graag bij aan het onder controle krijgen van dit virus.

Vanaf morgen zullen wij met alle cliënten die bij ons in behandeling zijn persoonlijk contact opnemen om de verdere begeleidings mogelijkheden te bespreken. Wij doen als team ons uiterste best om u in deze moeilijke periode op een passende manier te begeleiden.

We houden contact…

Team VersGras