Revalidatie

revalidatie

Revalidatiedagbehandeling

Door onze jarenlange ervaring met de revalidatiedagbehandelingen, wij hebben zelf deel uitgemaakt van de behandelteams, bestaat er nog steeds een goed contact en korte lijnen met de Revalidatiegeneeskunde.

Revalidatiegeneeskunde in het SKB houdt zich bezig met de (te verwachten) gevolgen en beperkingen van het dagelijks leven van een ziekte of na een ongeval. De revalidatieartsen maken gebruik van maatregelen op medisch, paramedisch, sociaal, psychologisch en arbeidstechnisch terrein om ervoor te zorgen dat u zo goed en zelfstandig mogelijk kunt functioneren, ondanks eventuele blijvende beperkingen.
Zowel volwassenen als kinderen kunnen in het SKB poliklinisch worden behandeld. Hiervoor zijn speciale behandelprogramma’s ontwikkeld.
Het uiteindelijke doel van de revalidatiebehandeling is dat u fysiek, psychisch en in de maatschappij zo optimaal mogelijk functioneert. De behandeling kan zich richten op de fysieke gevolgen van een aandoening maar ook op zo goed mogelijk leren omgaan met klachten of beperkingen. Hierbij proberen we (functie)stoornissen te voorkomen of te verminderen en het functioneren te verbeteren.
Er is veel aandacht voor activiteiten zoals u die dagelijks doet in werk en vrije tijd. Evenals verwerking van de problemen en de communicatie. Gekeken wordt of u eventueel hulpmiddelen of voorzieningen nodig hebt, voor nu of later.

Bij de behandelprogramma’s van revalidatiegeneeskunde is in het SKB een team van artsen en andere disciplines betrokken. Dit team is volledig gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen of kinderen die in aanmerking komen voor revalidatie. Als patiënt heeft u te maken met verschillende leden van dit team, afhankelijk van de problematiek wordt het team op maat samengesteld.
Naast de revalidatiearts kunnen dit zijn:
– fysiotherapeut
– ergotherapeut
– logopedist
– maatschappelijk werker
– psycholoog
– diëtist
– orthopedisch instrument- of schoenmaker

Op vaste momenten bespreekt het team uw vorderingen. U en uw naaste omgeving worden hierbij betrokken. De revalidatiearts, het team en de patiënt bepalen samen de voortgang van het programma waarbij duidelijke doelen worden gesteld. De revalidatiearts heeft de eindverantwoordelijkheid voor het revalidatieplan.
Soms komt het voor dat de revalidatiearts of het team van fysiotherapeuten dat in de revalidatiedagbehandeling werkt een beroep doet op de specifieke expertise van de Manueel therapeut. Als er een vermoeden is dat er een functiestoornis van een gewricht aanwezig is bijvoorbeeld. Deze kan dan met Manueel therapeutische technieken verholpen worden waarna de revalidatie een vervolg binnen de fysiotherapie krijgt. Patiënten met chronische pijn worden ook wel eens door ons gecheked op de aanwezigheid van functiestoornissen voordat zij hun multidisciplinaire behandeltraject van de revalidatiedagbehandeling in gaan.