Stuitklachten met NIMOC

bekkenfysiotherapie-VersGras

Behandeling van de stuit middels NIMOC methode.

NIMOC is de afkorting van Non-Invasive Mobilization of the Coccyx. Dit betekent een uitwendige behandeling van het os coccygis (stuitje): herstel van de afwijkende stand van het stuitje door een heel milde, uitwendige beweging. De kortdurende mobilisatie wordt in zit uitgevoerd en is bijna nooit pijnlijk of belastend voor de patiënt.

Het stuitje kan door een val op je billen of een bevalling een afwijkende stand aannemen. Dit kan kort geleden, maar soms ook lang geleden ontstaan zijn, waarbij de klachten langzaam verergeren. (Wie is er als kind nu nooit een keer van de glijbaan of op het ijs, (te) hard op zijn billen/stuit terecht gekomen?)

Wanneer de stand van het stuitje meespeelt, wordt vaak gezien dat de patiënten niet lang kunnen staan en/of zitten, maar ook pijn hebben bij het gaan staan vanuit zit. Opvallend is ook, dat patiënten met bekken-, rug- of liespijn, maar ook mensen met anuskramp, seksuele pijnklachten of patiënten die moeite hebben om de urine of ontlasting kwijt te raken, een standsafwijking van het stuitje kunnen hebben. Bij behandeling van de stand kan er ook bij deze klachten een verbetering ontstaan.

Deze NIMOC is een ‘relatief nieuwe’ behandelmethode van de (bekken)fysiotherapeut voor het behandelen van stuitpijn. De NIMOC is geen behandeling op zich, maar wordt vaak gecombineerd met triggerpointbehandeling. Triggerpoints zijn punten of knopen in spieren die vaak heel pijnlijk zijn. De triggerpoints worden behandeld door op deze punten druk te geven, of middels dry needling
(meer informatie over dry needling is te vinden op onze site).
Het komt voor dat patiënten met ernstige klachten, die al tientallen jaren aanwezig zijn,
na de NIMOC behandeling veel minder klachten hebben of zelfs klachtenvrij zijn.