Bekkenfysiotherapie

bekkenfysiotherapie-VersGras

Bekkenfysiotherapie richt zich op klachten binnen de gehele buik- , bekken- en lage rugregio bij vrouwen, mannen, kinderen en ouderen. Vaak hebben klachten te maken met een functiestoornis in dit gebied. Bekkenfysiotherapie is een erkende verbijzondering binnen de fysiotherapie en wordt, mits u aanvullend verzekerd bent, vergoed door uw zorgverzekeraar.

Bekken en bekkenbodem

De bekkenbodem is een spierlaag onderin het bekken die de buikorganen (blaas, darmen, baarmoeder/prostaat) ondersteunt. Deze spieren zorgen voor het openen en sluiten van de bekkenuitgang, spelen een rol bij seksualiteit en dragen bij aan de stabiliteit van het bekken en lage rug. De bekkenbodemspieren werken nauw samen met de buik- en rugspieren en hebben een belangrijke functie in het dagelijks bewegen en bij het voorkómen van rug- en bekkenpijn.

Bekken- en/of bekkenbodemklachten

Bij een van onderstaand genoemde klachten kan bekkenfysiotherapie zinvol zijn:
• Ongewild verlies van druppels urine tijdens inspanning (stress incontinentie)
• Veelvuldig optredende, plotseling hevige aandrang met vaak urineverlies
(urge incontinentie)
• Ongewild verlies van ontlasting (faecale incontinentie)
• Niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten, veel te vaak plassen, steeds terugkerende urineweginfecties / blaasontsteking
• Het bij herhaling moeizaam kwijt kunnen van ontlasting (obstipatie)
• Klachten als gevolg van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen
• Pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen
• Seksuele problematiek gerelateerd aan functiestoornissen van de bekkenbodem
• Chronisch bekkenpijn syndroom (CPPS) bij mannen
• Voor en na operaties in onderbuik of bekkenbodemgebied (gynaecologische -, urologische – of darmoperaties)
• Bekkenpijn en lage rugklachten na een ongeval/trauma of in de periode rond zwangerschap en bevalling

De Masterbekkenfysiotherapeuten bij Maatschap voor fysiotherapie VersGras:
• Marieke Hilhorst

  • Annie Visser
  • Marieke Hilhorst
  • Eefje Engelen

 

Naast het werken in de praktijk, zijn Annie, Marieke en Eefje ook nauw betrokken bij de PIPO-poli van het Steekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB). Hier behandelen zij kinderen met plas- en poepproblematiek.

Tevens zijn zij betrokken bij het URGY- spreekuur van het SKB. Dit is het gezamenlijke spreekuur van de uroloog, gynaecoloog, continentieverpleegkundige en bekkenfysiotherapeut voor vrouwen met incontinentie- en/of verzakkingproblematiek.

Meer informatie en patiëntenfolders
NVFB
Pipopoli in het SKB
URGY spreekuur