Tarieven 2023

Tarievenlijst

Maatschap voor Fysio- en Manuele therapie “VersGras”

Met ingang van  01-01-2023:

Screening                                                                                     € 40,-

Intake en onderzoek na screening                                            € 60,-

Reguliere zitting Fysiotherapie                                                  € 45,-

Reguliere zitting Fysiotherapie aan huis                                  € 55,-

Eenmalig Fysiotherapeutisch onderzoek                                 € 65,-

op verwijzing van medisch specialist

Reguliere zitting Manuele therapie                                           € 55,-

Reguliere zitting Manuele therapie aan huis                            € 65,-

Reguliere zitting Bekkenfysiotherapie                                      € 55,-

Reguliere zitting Kinderbekkenfysiotherapie                          € 55,-

Reguliere zitting Bekkenfysiotherapie aan huis                      € 65,-
Zitting Seksuele Counseling                                                      € 55,-

Eenvoudige korte rapporten                                                     € 40,-

Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten                         € 90,-